بلغور جو دو سر 111

بلغور جو دو سر 111

  خواص محصول:

• کاهش وزن   • مبارزه با سرطان   • کاهش قند خـون

• کاهـش فشـار خــون   • کاهـش کلستــرول خــون      

• رفع مشکلات پـوستی    • تقویت سیستم دفاعی بدن

• درمان یبوست و جلوگیری از هموروئید